Egzamin gimnazjalny


Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

  • humanistycznej;
  • matematyczno - przyrodniczej;
  • oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.


Część humanistyczna.

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwać 60 minut. Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
  • z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwać 90 minut. Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

Część matematyczno-przyrodnicza.

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwać 60 minut. Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
  • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwać 90 minut. Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

Część z języka obcego nowożytnego.

  • na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwać 60 minut. Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
  • na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwać 60 minut. Dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.

akcja_iii_z_10_20181031_1095142855.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka