Harmonogram egzaminu

 

Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00


Termin ogłaszania wyników oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 r.


Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

Język polski -120 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 180 min.

Matematyka -100 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 150 min.

Język obcy nowożytny - 90 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 135 min.


roaniec_x_2018_3_20181023_1041617915.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka