Harmonogram egzaminu

 

Język polski – 21 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

Matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00


Termin ogłaszania wyników oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r.


Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

Język polski -120 min.

- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 180 min.

 

Matematyka -100 min. 

- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 150 min.

 

Język obcy nowożytny - 90 min. 

- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 135 min.


roaniec_x_2018_3_20181023_1041617915.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka