Harmonogram egzaminu

 

Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00


Termin ogłaszania wyników oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 r.


Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

Język polski -120 min.

- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 180 min.

 

Matematyka -100 min. 

- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 150 min.

 

Język obcy nowożytny - 90 min. 

- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 135 min.


akcja_iii_z_10_20181031_1095142855.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka