Harmonogram egzaminu

 

Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

Język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Termin ogłaszania wyników oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 r.


Czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów egzaminu gimnazjalnego

 

Historia i wiedza o społeczeństwie - 60 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 80 min.

Język polski -90 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 135 min.

Przedmioty przyrodnicze - 60 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 80 min.

Matematyka - 90 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 135 min.

Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - 60 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 80 min.

Język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) - 60 min. - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 90 min.

 


41755173_2194908847387519_7018676031447891968_o.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka