Świetlica szkolna


Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniom oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.

 

 

 

  


akcja_iii_z_10_20181031_1095142855.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka