Nauczyciele


 

Dyrektor szkoły - mgr Jan Kaczyński


Wicedyrektor - dr Monika Witosz


Katecheta/Duszpasterz szkoły - ks. Janusz Badura


Język polski - mgr Kamila Wrożyna, dr Monika Witosz, dr Agnieszka Roesler, mgr Krzyżak Paula 


Język angielski - mgr Maciej Kucharski, mgr Agnieszka Gawliczek, mgr Duszak Iwona


Język niemiecki - mgr Ewelina Gawlik, mgr Beata Olszówka


Historia/Wiedza o społeczeństwie - mgr Tomasz Grądzki, mgr Joanna Karabin


Biologia - mgr Kazimiera Nejman, mgr Romana Koszela


Geografia - mgr Anna Hołomek


Chemia - mgr Arkadiusz Gajda, mgr Natalia Sitek


Informatyka - mgr Agnieszka Rudzka-Gajda, mgr Hajzyk Mirosława, mgr Mrozek Bożena


Matematyka - mgr Łukasz Gierczak, mgr Zofia Zyzak, mgr Dominika Mrowiec, mgr Agnieszka Rudzka-Gajda


Fizyka - mgr Andrzej Wójcik


Technika - mgr Tomasz Grądzki


Wychowanie fizyczne - mgr Witold Swoboda


Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Barbara Chromy, mgr Maria Kowalska


Instruktor tańca - mgr Emilia Furtok


Plastyka - mgr Halina Grzegorzek


Muzyka, Zajęcia artystyczne - mgr Katarzyna Nochcińska


Język łaciński - mgr Grażyna Otto


Pedagog szkolny - mgr Barbara Chromy, mgr Anna Wolny


Język francuski - mgr Gabriela Miketa


Świetlica - mgr Joanna Weychert


Wiedza o kulturze - dr Agnieszka Roesler


Podstawy przedsiębiorczości - mgr Dominika Mrowiec


Edukacja wczesnoszkolna - mgr Joanna Wrożyna


akcja_iii_z_10_20181031_1095142855.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka