Sesja główna – od 6 do 25 maja 2019 r.‎‎

Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja).

Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 6 do 23 maja.


Sesja dodatkowa – od 3 do 19 czerwca 2019 r.‎

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 8 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 19 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.


Sesja poprawkowa – od 20 do 21 sierpnia 2019 r.‎

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 20 do 21 sierpnia.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 20 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

akcja_iii_z_10_20181031_1095142855.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka