Świetlica szkolna


Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniom oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.

 

 

 

  


roaniec_x_2018_3_20181023_1041617915.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka