Wyniki EWD


Metoda EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

Obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych nauczania jest dalece niepełny. Wyniki egzaminów końcowych nie są wystarczającą miarą tego, jak dobrze uczy dana szkoła. Równie ważny, a nawet ważniejszy jest postęp, jaki robią uczniowie przez kilka lat nauki w danej szkole. Dobrą miarą postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole jest właśnie EWD.

Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania.

Wyniki EWD naszej szkoły świadczą o wysokiej efektywności nauczania - uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego, a wartość EWD jest dodatnia. Do szkoły przychodzą uczniowie o zróżnicowanym potencjale - nie prowadzimy wstępnej selekcji, a nauczyciele potrafią rozwijać ich zdolności. Warsztat pracy ucznia jest zatem dostosowany do umiejętności i predyspozycji ucznia. Pozwala to rozwijać poszczególne umiejętności, objęte nauczaniem na etapie kształcenia gimnazjalnego, mając jednocześnie na uwadze kolejny etap nauczania w szkole ponadgimnazjalnej.

EWD naszej szkoły


roaniec_x_2018_3_20181023_1041617915.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka