Zasady naboru do klas pierwszych


Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy kandydat do klasy wraz z rodzicami.
Rozmowa ta odbywa się w ustalonym przez szkołę i rodziców terminie.


Zebrania organizacyjne i spotkanie z kandydatami i ich rodzicami:

 

- dla kandydatów do Publicznej Szkoły Podstawowej: 

 

- dla absolwentów Szkoły Podstawowej zainteresowanych Katolickim Liceum Ogólnokształcącym:


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów wraz z rodzicami!

Aktualizacja: wrzesień 2019 r.


Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • życiorys,
  • 3 fotografie,
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,

Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od Dnia Otwartego do momentu wypełnienia miejsc wolnych. Planowana liczebność klasy to 24 uczniów


roaniec_x_2018_3_20181023_1041617915.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka