Zasady naboru do klas pierwszych


Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy kandydat do klasy wraz z rodzicami.
Rozmowa ta odbywa się w ustalonym przez szkołę i rodziców terminie.


Zebrania organizacyjne i spotkanie z kandydatami i ich rodzicami:

 

- dla kandydatów do Publicznej Szkoły Podstawowej: 27 kwietnia 2019 r.

- dla absolwentów gimnazjów zainteresowanych Katolickim Liceum Ogólnokształcącym: 27 kwietnia 2019 r.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów wraz z rodzicami!

Aktualizacja: luty 2019 r.


Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • życiorys,
  • 3 fotografie,
  • kserokopia świadectwa ukończenia kl. II gimnazjum,
  • oceny z I semestru kl. III

Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od Dnia Otwartego do momentu wypełnienia miejsc wolnych. Planowana liczebność klasy to 20 uczniów


akcja_iii_z_10_20181031_1095142855.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka